ទំព័រ_បដា

ទំហំស្ដើង

ម៉ូឌុលសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ Phenix គឺស្តើង និងស្ដើងបំផុត។

js2

ម៉ូឌុលសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ Phenix គឺជាមួយនឹងករណីអាលុយមីញ៉ូមដែលពង្រឹងខ្ពស់ ការរចនាសាមញ្ញ និងរូបរាងស្អាត។ការរំសាយកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះជួយកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ បង្កើនស្ថេរភាព និងអាយុជីវិត។